Detectius Associats
Castellano
Català
English
Dirección General de Seguridad L.O. 829
Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya Núm. 141
E-mail

LA VERITAT ÉS EL NOSTRE OBJECTIU

L'àmbit d'actuació directa d'OPI Detectius, s'estén per tota Espanya i, internacionalment, mitjançant una xarxa de prestigiosos professionals.

OOPI Detectius ofereix una gamma amplia de serveis. A continuació detallem les grans àrees d'actuació:

 • Indole particular i familiar
 • Defensa empresarial
 • Llei d'Arrendaments Urbans
 • Investigacions sobre sinistres
 • Investigacions sobre accidents
 • De caràcter tècnic


 • ÍNDEX DELS SERVEIS


 • Indole particular i familiar

   · Investigacions sobre conductes: infidelitats, drogodependències, sectes.
   · Investigació paternitat.
   · Localització de familiars.
   · Genealogies.
   · Autoinformes.
   · Investigacions sobre empleats de la llar.


 • Amunt   

 • Defensa Empresarial
   · Informacions de caràcter laboral: Informes pre-laborals, investigacions sobre suposades baixes injustificades, accidents, seqüeles, pluriocupacions no consentides, falta de dedicació, etc.

   · Sobre fidelitat de socis, empreses paral.leles, relacions amb la competència. Informes financers amb la profunditat necessària per ajudar a prendre decisions.

   · Informacions per localitzar persones, béns, empreses, per a posterior actuació judicial.


 • Amunt   

 • Llei d'Arrendaments Urbans
   · Proves de no ocupació d'habitatge.
   · Localització d'arrendataris o propietaris.
   · Identificació d'ocupants d'un local o d'un habitatge.
   · Canvis de titularitat d'un negoci, sub-arrendaments, etc.
   · Localització d'altres habitatges d'un arrendatari o propietari.
   · Proves per refutar o recolzar preteses subrogacions.

 • Amunt   

 • Investigacions sobre sinistres

   · Intencionalitat en incendis.
   · Simulació de sinistres, suposada preexistència de gèneres, perjudicis fingits, etc.


 • Amunt   

 • Investigacions sobre accidents
   · Investigació de circumstancies.
   · Accidents particulars, professionals, laboral, de circulació.
   · Simulació d'accidents o de les seves seqüeles.

 • Amunt   

 • De caràcter tècnic
   · Proves fotogràfiques, vídeo, so, etc.
   · Defensa contra espionatge industrial. Detecció de càmeres, emissors, escoltes, etc.
   · Investigacions sobre falsificacions de productes o marques.
   · Sobre xantatges, anònims, etc.
   · Tots aquells serveis que facin necessària per a la seva resolució una labor investigadora professional, tècnica i eficaç.


 • Aconsegueixi una base solida per les seves decisions.

  OPI Detectius protegirà els seus interessos amb la discreció i professionalitat necessària.

  Amunt